Vi erbjuder experttjänster inom olika områden och tar hand om utvecklingsprojekt, support och förvaltning av applikationer och system. Vi hjälper våra kunder att nå sina mål och driva sin verksamhet framåt.

Utveckling

Vi har omfattande erfarenhet inom mjukvaruutveckling, från hårdvarunära inbyggda system till webb- och apputveckling. Vi har en bred kompetensbas som gör det möjligt för oss att hjälpa våra kunder med en mängd olika utvecklingsprojekt och teknologier.

IT-arkitektur

Vi har erfarna IT-arkitekter som är specialiserade på komplexa säkerhetskritiska projekt och har stor erfarenhet av att integrera olika isolerade system. Med vår expertis kan vi hjälpa våra kunder att säkerställa systemens funktionalitet, säkerhet och prestanda.

Untitled (4)

Projektledning

Vi har stor erfarenhet av att använda agila metoder inom projektledning. Vi hanterar komplexa projekt på ett effektivt sätt samtidigt som vi kan anpassa oss till förändringar under projektets gång.

Molntjänster

Vi har omfattande kunskaper och erfarenheter av molntjänster och hjälper våra kunder att välja rätt lösning, migrera befintliga system och utveckla optimerade molnapplikationer. Vår expertis inom molntjänster möjliggör för våra kunder att få ut det mesta av sina molnlösningar.

Datalagring

Vi har expertis inom strukturering och lagring av stora informationsmängder. Vi kan hjälpa våra kunder att välja rätt databaslösning och utforma databasstrukturen för att optimera prestanda och skalbarhet. Vårt mål är att hjälpa våra kunder att hantera och utnyttja sin data på ett effektivt sätt för att uppnå sina affärsmål.

UX & Design

Vi skapar användarvänliga gränssnitt och optimerar användarupplevelsen genom UX och design. Vi arbetar tillsammans med kunden för att förstå användarnas behov och designar gränssnitt som är både snygga och lättanvända.

Test

Vi använder olika testmetoder och verktyg för att upptäcka och rapportera eventuella fel och förbättringar, och arbetar tillsammans med kunden för att optimera applikationernas prestanda och användarupplevelse.

Förstudier

Vi tar hand om förstudier i projekt till kunder genom att undersöka och analysera deras behov och krav, samla in och utvärdera information, identifiera möjliga lösningar och föreslå den mest lämpliga vägen framåt. 

Förvaltning

Vi ansvarar för att förvalta system och applikationer åt våra kunder genom att säkerställa att de fungerar som de ska och att de uppdateras enligt behov. Vi övervakar systemen och applikationerna kontinuerligt för att identifiera eventuella problem och löser dem snabbt och effektivt.

Blixtvakt

På midsommarafton 2015 lanserade Zenon den första versionen av den egenutvecklade tjänsten Blixtvakt för webben och för iOS. Blixtvakt är resultatet av många års erfarenhet av att utveckla väderrelaterade tjänster, nyfikenhet på ny teknik samt drivkraften att utforska gränserna för egna idéer.

Sedan dess har iOS-appen fått sällskap av en motsvarighet för Android, mer och mer avancerad funktionalitet har implementerats och antalet användare har överstigit alla förväntningar. Blixtvakt-appen har under senare års sommarmånader toppat listorna på marknadsplatserna för både iOS och Android.

Grundkonceptet i Blixtvakt handlar om att varna användare när de befinner sig i närheten av ett pågående blixtoväder. Med hjälp av realtidsinsamling av blixtdata samt kännedom om användarens position så meddelas användaren om avståndet till ett blixtnedslag inom några få sekunder från att det inträffar.

Blixtvakt drivs som en gratistjänst för allmänheten men nyttjas även av professionella aktörer såsom räddningstjänster och skogsägare för att undvika bränder.

Kom i kontakt!

Tveka inte att kontakta oss för mer information om våra tjänster och hur vi kan skräddarsy dem för att passa just din verksamhet.
Vi ser fram emot att höra från dig!